contact@belfiusisvanons.be   •   FR : www.belfiusestanous.be

FairFin organiseerde op woensdagavond 8 juni in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (Albertina) een debat over de toekomst van Belfius. Belfius is nu een staatsbank maar lijkt gedoemd weer geprivatiseerd te worden. Is dit echt de enige mogelijke optie? Zou het feit dat Belfius nu van ons is, niet een opportuniteit kunnen zijn om er een maatschappelijk nuttige bank van te maken?

Deze avond voerden we een open en levendig debat met spelers uit alle hoeken van de maatschappij. Arne van der Wal van Follow The Money en Christine Berry van NEF kwamen vertellen over respectievelijk SNS Bank in Nederland en RBS in het Verenigd Koninkrijk.

Verslagen/Rapports

Arne van der Wal op Follow The Money – Belgie zit met staatsbank in de maag: “Tijdens de debatavond in Brussel werd duidelijk dat de nationalisatie-privatiseringscyclus in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland opmerkelijk veel raakvlakken vertoont. Zo levert de privatisering telkens minder op dan de nationalisatie heeft gekost en is er weinig echt politiek debat over de wenselijkheid van privatisering. Alle drie de landen willen de opbrengst van de verkoop gebruiken om de staatsschuld af te lossen. En in alle drie is de regering doof voor alternatieven. Ideeën over structurele veranderingen in de bankwereld worden door de regeringspartijen categorisch afgewezen. Business as usual, lijkt het devies.”

Danny Carleer op OpenbareBank.be: “Na de pauze kwamen Christine Berry van de New Economics Foundation (UK), Arne van der Wal (Follow the Money, NL) en Aline Fares (Finance Watch, EU) aan het woord. Zij brachten getuigenissen – vooral met buitenlandse voorbeelden. De titel voor dit debat, dat uitstekend geleidt werd door moderator Ton Van Lierop van de VRT, was ‘Public interest in banks and the opportunities for Belfius’. In zijn inleiding had Van Lierop het over Lehman Brothers: “Voor 2008 dacht men bij die naam aan een circus of aan een Amerikaans zangduo”. Nu weten we natuurlijk beter.”

Integraal videoverslag voorgesprek met Frank Vanaerschot, Karina Peeters (BBTK); Luc Soete (LBC), Anton Delbarre (Groen) en Mathias Bienstman (BBL)

Integraal videoverslag debat met Christine Berry (NEF), Arne Van der Wal (Follow The Money) en Aline Fares (Finance Watch)

Lees ook het geschreven verslag van FairFin (in het Nederlands) et de CADTM (en francais)