contact@belfiusisvanons.be   •   FR : www.belfiusestanous.be

Brussel, 24 januari 2017 – 21 middenveldorganisaties uit heel België zetten hun schouders onder een platform ‘BELFIUS IS VAN ONS’ dat de toekomst van Belfius onder de aandacht wil brengen en pleiten voor een bank die focust op haar maatschappelijke opdracht.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft recent laten weten dat hij een gedeeltelijke beursgang van Belfius “een valabele optie” vindt. Hiermee reageerde hij op een denkpiste van Belfius-CEO Marc Raisière. Het platform ‘BELFIUS IS VAN ONS’ pleit voor een grondig debat over de maatschappelijke waarde van Belfius alvorens een dergelijke stap te zetten.

Middenveldorganisaties FairFin, Financité, CNE, LBC-NVK , ACV, FGTB Wallonie, BBTK-SETCA, Hart boven Hard, KWB, Masereelfonds, Attac Vlaanderen, Attac Wallonie-Bruxelles, CADTM, CEPAG, Openbarebank.be, Iteco, Poliargus, Gresea, MOC, Acide en Saw-B verenigen zich in een platform dat oproept tot een degelijk onderzoek naar de maatschappelijke waarde van Belfius en een open debat over de toekomst van de bank waar iedere Belg vijf jaar geleden 363 euro in heeft gestoken.

Belfius kwam in 2011 in handen van de overheid toen ze met 4 miljard euro aan belastinggeld gered werd uit de Dexiagroep. Daarmee is Belfius een vreemde eend in de bijt in de Belgische financiële sector die gedomineerd wordt door privébanken, grotendeels in handen van buitenlandse spelers. De bank heeft zich de voorbije jaren meer dan Dexia op lokale activiteiten gericht, maar ook herstructureringen doorgevoerd, personeel verminderd en agentschappen gesloten.

Onwenselijke privatisering

Het platform ‘BELFIUS IS VAN ONS’ staat kritisch tegenover de wenselijkheid van een gedeeltelijke of volledige privatisering van de bank. Die kosten-baten analyse gaat veel verder dan alleen maar de eenmalige inkomsten die uit een eventuele verkoop kunnen komen. Een privatisering zou niet enkel een verlies van de toekomstige inkomsten betekenen, maar vooral het verlies van controle over de oriëntatie van de bank.

Met een privatisering zou een lange termijnvisie over lokale verankering en maatschappelijke verantwoordelijkheid in gevaar gebracht worden. Een beursnotering zal de prioriteit bij de korte termijnresultaten leggen.

Belfius heeft een maatschappelijke meerwaarde

Een bank heeft heel wat impact: via het oriënteren van haar investeringen en andere diensten speelt ze een belangrijke rol in de economie en de samenleving waar ze actief is.

Vandaag is er een grote nood aan vernieuwing en vergroening van infrastructuur, aan scholen en sociale voorzieningen. Het knelpunt is echter een gebrek aan voldoende gerichte investeringen en net hier ligt een belangrijke rol voor een bank als Belfius, die zichzelf “de meest lokaal verankerde bank-verzekeraar, volledig gericht op de Belgische samenleving,” noemt.[i] De bank is dan ook een geweldige opportuniteit voor de Belgische bevolking op een moment waarop we voor belangrijke economische, sociale en ecologische uitdagingen staan. Het ontbreekt de samenleving echter aan controle om meer in te zetten op investeringen die aan die nood tegemoetkomen.

Internationale voorbeelden

Een bank met een maatschappelijke opdracht kan de samenleving grote economische meerwaarde opleveren. Een bank in handen van de samenleving die verstandig beheerd wordt, kan bovendien een stabiliserende rol spelen in geval van crisis. Deze zaken werden onderzocht door New Economics Foundation in het kader van haar streven om van de door de overheid geredde bank Royal Bank of Schotland een bank te maken die al haar stakeholders bedient.

In Nederland is ABN Amro vorig jaar vanuit een soortgelijke startpositie als Belfius, zonder debat, de beurs op gegaan. Arne van der Wal van Follow The Money over die snelle beslissing: “Een geslaagde verkoop zou ons onze centen het snelst teruggeven. Niemand wilde een regeringscrisis. De journalistiek, mezelf incluis, was, naast een leger zelfverklaarde topeconomen, ook schuldig. We hebben ons er te lang niets van aangetrokken.”

Website ‘BELFIUS IS VAN ONS’ gelanceerd

Het platform ‘BELFIUS IS VAN ONS’ lanceert vandaag een gelijknamige website. De organisaties roepen op om privatiseringsplannen op te bergen en een grondig debat over de toekomst van Belfius te houden. Het platform zal dit debat actief voeden en voeren.


Meer info

Nederlands: Frank Vanaerschot: frank@fairfin.be

Reactie op voorstel CEO Belfius beursgang

Link naar website ‘Belfius is van ons’: www.belfiusisvanons.be

link naar Oproeptekst platform: ‘Belfius is van ons’

link naar verslagen conferentie 8 juni

Link naar onderzoek NEF