contact@belfiusisvanons.be   •   FR : www.belfiusestanous.be

Woensdag 26 april organiseerden we parallel aan de echte Algemene Vergadering van Belfius (die zich achter gesloten deuren afspeelde) een Belfius is van ons -AV.

Onlangs raakte bekend dat de minister van Financiën aan de regering drie opties wil voorleggen waarin sprake is van een gedeeltelijke privatisering. Daarna verspreidde Belfius dan weer een bericht waarin ze zich officieel uitspreken voor een gedeeltelijke beursgang. Het was dus hoog tijd om met “Belfius is van ons” in actie te komen voor een alternatieve oplossing. De impact van Belfius op de samenleving is te belangrijk om de winstmaximalisatie op korte termijn als uitgangspunt te nemen voor het beheer van de bank.

We organiseerden een eigen versie van de Algemene vergadering voor een specifieke reden: hoewel elke belastingbetaler meebetaalt heeft aan de redding van Belfius, is er geen mogelijkheid om deel te nemen aan de officiële Algemene Vergadering van de bank. Bij ons was iedereen welkom. De principes van het platform zoals die ook in ons manifest staan, werden bediscussieerd en gestemd door de aanwezigen. Met succes! De AV van Belfius is van ons is het erover eens dat:

  1. De bank prioriteit moet geven aan het publiek belang boven winst
  2. De bank niet geprivatiseerd moet worden – zelfs niet gedeeltelijk
  3. De bank onder maatschappelijke controle van burgers moet komen

Dit zijn dan ook de principes waarop het platform vanaf nu gaat verder werken.

De stemming werd gevolgd door een korte discussie over de mogelijke rol van gemeenten, gezien hun bevoorrechte relatie met Belfius, het vroegere Gemeentekrediet. De mogelijke vormen van betrokkenheid van de lokale raadsleden werden besproken. Het spoor om lokale ambtenaren te mobiliseren, wordt vervolgd.

Het tweede deel van de avond was gewijd aan sprekers en een discussie met het publiek die dieper in ging op de volgende thema’s. Wat kunnen we leren uit vorige privatiseringen van banken (vb. ASLK)? Het huidig beheer en de toekomstvisie zoals Belfius die momenteel formuleert in “Belfius 2020”, waarbij een voorbereiding van een privatisering en een nadruk op het verhogen van de winstgevendheid centraal staan. Over de digitalisering en wat dit betekent voor de gebruikers en werknemers. En ten slotte werd er ook stilgestaan bij de impact van Belfius op de gemeenten.

De avond eindigde met een oproep om het platform te vergroten en te communiceren over het belang om als samenleving en burger controle te krijgen over onze bank. Er worden ook twee verdere pistes overwogen over volgende activiteiten. Twee mogelijkheden die hierbij aan bod kwamen: tussenkomen op gemeenteraden en moties indienen om gemeenteraden, maar ook regionale parlementen positie te laten innemen tegen de privatisering. Een andere optie is om een in een discussiedag dieper in te gaan op een aantal thema’s, zoals hoe het beheersmodel/burgercontrole eruit moeten zien, de financiering van gemeenten, infrastructuur en energietransitie, toegang tot financiële basisdiensten garanderen in tijden van digitalisering.

Veel media-aandacht

Deze activiteiten hebben veel media-aandacht gekregen. In het weekend voorafgaand aan de AV waren we te gast bij de VRT (De Vrije Markt). Er verscheen een opiniestuk van het platform in De Standaard. RTBF maakte video-opnames van de actie en we waren ook aanwezig in het journaal en het actualiteitsprogramma De wereld vandaag op Radio 1. De actie is verder verslagen op DeWereldMorgen, in De Morgen en in La Libre. Over de AV is gerapporteerd in De Tijd (foto op voorpagina), in De Morgen (hele pagina) en in Le Soir (twee pagina’s ).