contact@belfiusisvanons.be   •   FR : www.belfiusestanous.be

Het lijkt wel alsof we de financiële crisis helemaal vergeten zijn. De propaganda campagne voor de privatisering van Belfius draait op volle toeren. De twee Amerikaanse zakenbanken die bank en overheid adviseren hebben goed nieuws voor iedereen. Belfius zal zoveel winst maken dat we met een gedeeltelijke verkoop van de bank in een klap de staatsschuld én het gat in de begroting kunnen dichtrijden. Amper vijf jaar geleden moest Dexia een tweede keer gered en genationaliseerd worden met vier miljard euro aan belastinggeld omdat de hoge winstdruk de bank totaal gedestabiliseerd had. Die destructieve druk kwam van een combinatie van de overheid (via de gemeentelijke holding), Arco, en investeerders die via de beurs aandeelhouders waren van Dexia. Een gedeeltelijke beursgang en een overheid die Belfius als een cashkoe ziet, dreigt een gelijkaardige situatie te creëren. Journalist Bart Haeck wijst er in een opiniestuk terecht op dat hoge winstdruk slechte gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van de bank en haar klanten:

Het is een gevaarlijke redenering. Ze dient de belangen van de overheid op korte termijn, maar ze kan de belangen schaden van Belfius zelf en van iedereen die zich bij Belfius financiert. Dat zijn gezinnen, bedrijven, verenigingen, lokale besturen en ziekenhuizen.”

Dat de zakenbanken in kwestie de beursgang van Belfius in de hemel prijzen, hoeft niet te verbazen: de politieke beslissing omtrent de privatisering komt binnenkort op de politieke agenda. En als de regering groen licht geeft, betekent dat miljoenen euro aan premies voor de twee banken.

Als belastingbetaler en rechtstreekse of onrechtstreekse klant van Belfius door de diensten die we genieten van lokale overheden, ziekenhuizen, verenigingen en bedrijven moeten we een andere balans opmaken. Hoge winstverwachtingen bij een bank zijn geen goed nieuws voor de overheidsschuld en ook niet voor ons. Wel integendeel. Belangrijker is haar stabiliteit en ervoor zorgen dat ze voldoende ruimte houdt om haar klanten aan goede voorwaarden te financieren.

We kunnen van Belfius ook een echte publieke bank maken: in België zijn we het vergeten, maar in het buitenland zijn er heel wat publieke banken die op een gezonde manier bestuurd worden, gematigde winstverwachtingen hebben en de samenleving dienen. Het kan ook bij ons, maar de regering kiest voor de korte termijnwinst. Als het terug fout loopt zullen de politici die de beslissing nemen reeds weg zijn en wij opnieuw de miljarden mogen ophoesten.

Tegelijkertijd zien we dat publieke dienstverlening een comeback maakt: een recente studie geeft honderden voorbeelden van privatiseringen die ongedaan gemaakt worden omdat ze veel geld kosten en slechtere diensten leverden. Ook Belfius kan nog op die golf meesurfen. Het zal nog een jaar duren vooraleer de privatisering effectief plaatsvindt. Een jaar tijd om het win-win sprookje over de privatisering van Belfius te doorprikken. Een jaar tijd om politici te laten verstaan dat er geen plaats meer is voor roekeloos beleid op de kap van de burger.

Links