contact@belfiusisvanons.be   •   FR : www.belfiusestanous.be

De federale overheid blijft inzetten op de verkoop van Belfius zonder publiek debat over de kern van de zaak. Met ons platform blijven we er op inzetten om het belang van het behoud van de bank onder de aandacht te brengen en op de agenda te krijgen. Daartoe hebben we een initiatief opgestart dat zich richt op gemeenten. De lokale overheden en haar burgers zijn de voornaamste betrokken partij in dit
dossier. Belfius en haar voorgangers van het vroegere Gemeentekrediet zijn al meer dan een eeuw gespecialiseerd  in het financieren van steden en gemeenten. Ook vandaag nog gaat een derde van de kredieten van Belfius naar de publieke sector, in totaal 30 miljard euro. De manier waarop die financiering gebeurt, is echter een gevoelige materie. Het risico bestaat dat bij een privatisering het winstbejag binnen de bank hoger op de agenda zal staan dan het aanbieden van gunstige voorwaarden voor het financieren van maatschappelijk belangrijke projecten in gemeenten. Daarom willen wij gemeenten aanmoedigen om zich uit te spreken voor het behoud van Belfius. Gemeenten uit beide landsdelen hebben reeds laten weten inspraak te willen in de toekomst van Belfius en voorstander te zijn van een bank die ten dienste staat van het publiek en de lokale overheden.

Het platform ‘Belfius is van ons’ heeft een motie opgesteld waarmee ze burgers en gemeenteraadsleden  die in hun gemeente met deze boodschap aan de slag willen, wil helpen. Meer informatie is ook beschikbaar op onze Facebookpagina ‘Belfius is van ons’. Wilt u uw gemeenteraad
aanspreken of de gemeenteraadsleden in uw gemeente stimuleren om zich uit te spreken voor het behoud van Belfius? Ga dan naar de pagina “meedoen” en verneem hoe u dat kan doen.