contact@belfiusisvanons.be   •   FR : www.belfiusestanous.be

Laat je gemeente een motie stemmen voor het behoud van Belfius

Hier vind u een voorstel van een motietekst die gemeenteraadsleden kunnen gebruiken of die door burgers aan gemeenteraadsleden voorgesteld kan worden:

Motie van de gemeenteraad van … met betrekking tot de privatisering van Belfius Bank.

In 2011 kocht de Belgische Staat het Belgische deel binnen de Dexia groep voor 4 miljard euro. Enkele maanden later kreeg de bank een nieuwe naam: Belfius. De Dexia groep vond in 1996 haar oorsprong in een fusie van het Gemeentekrediet van België en het Franse Crédit Locale, beide banken gespecialiseerd in de financiering van lokale besturen. De overname van Bacob-Artesia in 2001 versterkte de aanwezigheid van Dexia in de social-profit sector. Belfius erft bijgevolg een lange traditie van financiering aan lokale besturen en openbaar beleid. De naam Belfius vertaalt letterlijk deze realiteit : Belfius = BELgium FInance US.

Ook vandaag investeert Belfius nog een derde van zijn investeringsportefeuille (die zowat 90 miljard euro bedraagt) in de publieke sector, hoofzakelijk in lokale besturen. Het lot van Belfius Bank is daarom van groot belang voor de steden en gemeenten.

Vanaf zijn aantreden liet minister van financiën Johan Van Overtveldt verstaan dat hij Belfius wilde privatiseren. De beslissing van de regering tot een gedeeltelijke beursgang viel in juli 2017, zonder voorafgaand maatschappelijk debat. Het initiatief is voornamelijk gestoeld op het dogma dat het niet de taak van de Staat is om een bank te besturen.

Deze motie kadert in een initiatief van het platform ‘Belfius is van ons’, gedragen door meer dan 30 organisaties, NGO’s en vakbonden. Het platform werd opgericht om het openbaar debat over de toekomst van Belfius op te starten, en het verzet tegen de privatisering van Belfius te organiseren en het belang van een publieke bank voor de Belgische bevolking aan te tonen.

Rekening houdend met het feit dat:

A. Belfius opgekocht werd door de Belgische Staat voor een bedrag van 4 miljard euro. Dit bedrag houdt geen rekening met de twee opeenvolgende herkapitalisaties van Dexia in 2008 (2 miljard euro) en in 2012 (2,9 miljard euro), en de 35 miljard euro garanties toegekend door de Belgische Staat;

B. Belfius heeft de staat 215 miljoen euro aan dividenden opgeleverd in 2016. Voor 2017 begrootte de overheid alvast een bedrag van 309 miljoen euro. De winstgevendheid van de bank heeft niet kunnen voorkomen dat in de periode 2012-2016 670 jobs verloren zijn gegaan en de lonen met 5 procent gedaald zijn;

C. de Belgische banksector gedomineerd wordt door buitenlandse banken, die de dividenden gegenereerd door activiteiten in België, versassen naar hun moederhuis, in plaats van deze te investeren in de lokale economie en te ijveren voor het behoud van lokale tewerkstelling (zie bv. BNP Paribas en ING);

D. Belfius één van de vier belangrijkste banken in België is. Belfius de enige publieke bank is in België;

E. veel van de ons omringende landen een publieke banksector hebben zonder dat dit vragen oproept. Onder andere in Duitsland, Luxemburg en Zwitserland. Een publieke bank een stabiliserende rol kan spelen in tijden van crisis zoals aangetoond werd in onder andere Duitsland tijdens de crisis van 2008;

F. een basisdienst, toegankelijk voor alle gebruikers, zou deel kunnen uitmaken van de opdracht van een publieke bank. Maar de bank sluit systematisch agentschappen (-30% in 10 jaar) waardoor het risico op economische achteruitgang toeneemt in sommige regio’s van het land.

G. zich bewust zijnde van de negatieve gevolgen die deze sluitingen voor hun inwoners kunnen hebben, sommige gemeenten zich verzetten tegen de sluiting van plaatselijke agentschappen. (bv. de gemeente Hastière). Soms zijn het ook burgers die dit doen (Brugse poort, Gent).

H. Belfius momenteel niet als een publieke bank beheerd wordt reeds nadelige gevolgen heeft voor zij die er het meest nood aan hebben. Dit werd duidelijk toen de bank in 2016 besliste om de kosten voor de houders van een sociale rekening via het OCMW te verdubbelen;

I. deze tendens versterkt zal worden indien de bank geprivatiseerd wordt, aangezien de bank genoodzaakt zou worden haar strategie te concentreren op de belangen van haar nieuwe aandeelhouders. De buitenlandse zakenbanken aangesteld om de beursgang van Belfius te begeleiden veeleer een internationaal aandeelhouderschap, op zoek naar een zo rendabel mogelijke belegging, zullen aanbrengen.

J. de prijs en de kwaliteit van de diensten van Belfius aan lokale overheden niet gegarandeerd zal kunnen worden in geval van privatisering, rekening houdend met de druk die de aandeelhouders zullen uitoefenen op de winstgevendheid. Er is een risico dat de looptijd van de kredieten aan lokale overheid en de nonprofit sector ingekort wordt en de intresten zullen stijgen. Sommige projecten zullen hierdoor mogelijk niet meer gefinancierd kunnen worden.

K. er een strategisch belang is om Belfius in publieke handen te houden, zoals reeds aangetoond werd in een rapport over de toekomst van de financiële sector, geschreven door de High Level Expert Group in opdracht van de minister van Financiën. Een van de criteria die de auteurs van het rapport in rekening brengen is het garanderen van strategische dienstverlening aan de Belgische economie, waaronder het financieren van de publieke sector;

L. in geval van privatisering, de overheid controle verliest over een unieke financiële partner wat betreft de financiering van publieke investering;

M. Belfius de voornaamste financier is van de publieke sector in België en zichzelf omschrijft als “de meest lokaal verankerde bank-verzekeraar, volledig gericht op de Belgische samenleving.”

N. de beslissing van de regering tot gedeeltelijke privatisering er kwam zonder maatschappelijk debat over de rol en de toekomst van de bank;

O. Belfius over een kredietportefeuille van 90 miljard euro beschikt en hiermee een reële invloed heeft op onze economie. Belfius heeft het potentieel om een belangrijke rol te spelen in de financiering van hernieuwbare energie, scholen, ziekenhuizen en de lokale economie;

P. een privatisering zou dit potentieel in gevaar brengen;

De gemeenteraad van … verzoekt de Federale regering om:

De beslissing tot de gedeeltelijke privatisering van Belfius te herzien en Belfius in publieke handen te houden;

Een maatschappelijk debat te openen over het mandaat van Belfius als publieke bank en het beheer ervan. Met deelname van werknemers, klanten en lokale verkozenen in het beheer van de bank, zou Belfius betere financiële diensten kunnen verlenen aan steden en gemeenten.

De Belfius campagne is een serieuze opportuniteit om met burgers en organisaties een dikke steen te verleggen binnen het financieel systeem. Doe je mee?

————————-

Als individu

Ben je geïnteresseerd in deze campagne en wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten en artikelen? Laat het ons weten door dit formulier in te vullen. Je krijgt dan regelmatig (maar niet meer dan eens per maand) een update in je mailbox.

Contact met ons op

Wil je actief meewerken als vrijwilliger (actualiteit volgen, schrijven, meedoen met acties, netwerk uitbouwen, vertalen FR < >NL)? Fantastisch! Laat een berichtje achter op platform@belfiusisvanons.be. We nemen dan snel contact met je op.

Als organisatie

Wij zoeken in deze fase van de campagne zoveel mogelijk organisaties om de platformtekst te onderschrijven. Willen jullie dit doen? Tof! Stuur een berichtje naar platform@belfiusisvanons.be en we nemen snel contact op.

Met een gift

We leggen momenteel een potje aan om in 2017 enkele spraakmakende activiteiten te doen en overtuigende communicatie te kunnen voeren. Steun is daarbij zeer welkom! Dit wordt gebruikt om onze boodschap te verspreiden via video’s, uitbreiding van de website en ander promotiemateriaal én om het debat te voeren via conferenties, debatten en andere evenementen. De partners van het platform dragen ook telkens vrijwillig en ad hoc toe als er een nieuwe activiteit gepland staat.
Maak een bedrag over op rekening BE 10 5230 8038 6504 en BIC: TRIOBEBB van FairFin met de mededeling ‘Belfius’. Alle beetje helpen. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest waarmee je 45% van je gift terugkrijgt. Heel erg bedankt!