contact@belfiusisvanons.be   •   FR : www.belfiusestanous.be

De Belgische staat heeft Belfius vijf jaar geleden volledig opgekocht voor 4 miljard euro om te voorkomen dat de bank failliet zou gaan. Alle inwoners van het land hebben hiervoor bijgedragen met belastinggeld En dus mogen wij ons terechtaandeelhouder noemen.

Sinds enige tijd is er sprake van een verkoop of in elk geval een gedeeltelijke beursgang van Belfius. Hoe dit plan te rijmen valt met een sterke lokale verankering, waar zowel de bank als de huidige regering telkens opnieuw zo sterk op hameren, is ons een raadsel. Als aandeelhouder willen we onze stem laten horen als het gaat over de toekomst van Belfius en duidelijk maken dat het maatschappelijk belang van Belfius te groot is om de bank aan de grillen van de beurs over te laten.

Vandaar dat wij op woensdag 26 april, de dag dat Belfius haar officiële algemene vergadering organiseert – waarbij niemand van ons uitgenodigd is – onze eigen Algemene Vergadering bijeen roepen. En bij ons bent u wel uitgenodigd!

Op woensdag 26 april om 11u30 in Brussel op het Rogierplein, voor de Belfius-toren staat er ook een symbolische theateractie op het programma.


Algemene vergadering

BELFIUS IS VAN ONS

18u, 9-11 Fontainasplein (ACOD) Brussel

18u : onthaal en inleiding
18u30 : bespreking en stemmen, open micro
19u15 : voorstel van politieke resolutie
19u30 : getuigenissen en debat over publiek mandaat Belfius
21u : einde

Inschrijven via: contact@belfiusestanous.be

Facebook “Belfius est à nous – Belfius is van ons”


Met Belfius hebben we een kans om een bank te maken die wij willen. Het platform ‘Belfius is van ons’ wil de waarde van die opportuniteit de komende maanden onder de aandacht brengen via een serie activiteiten, achtergrondartikelen en communicatie.

Ons uitgangspunt is het volgende: de Belgische staat is voor 100% aandeelhouder van Belfius Bank. Iedere Belg heeft 363 euro betaald om Belfius na de financiële crisis te redden. Lange tijd leek een verkoop of privatisering het scenario dat de huidige regering in gedachten had. NuHoewel overnamegeruchten blijven circuleren, lijkt het er op dat ze heeft besloten om Belfius voorlopig te behouden. De regering verkiest een cashkoe boven een eenmalige financiële opsteker. Niet onverstandig, maar het kan nog verstandiger: Belfius hervormen naar een bank die naast financieel rendement ook maatschappelijk rendement oplevert. Een bank die bij een volgende crisis niet omvervalt, omdat we er met zijn allen een stem in hebben en er zo voor zorgen dat het een duurzame bank is die investeert in de noden van de reële economie, op een lokaal niveau, in de transitie naar een koolstofarme economie en met de nodige service.

Lees hier de volledige platformtekst.

Zo’n bank met een duidelijk maatschappelijke opdracht en een beheer vanuit de samenleving is geen absurd idee. In Duitsland en Zwitserland maken dergelijke stakeholder banks een belangrijk deel uit van het bancaire landschap. Ook bij ons was dat tot niet heel lang geleden het geval.

België is ook niet het enige land dat na de crisis met geredde banken te maken had. Op het eerste publieke debat rond de toekomst van Belfius dat FairFin samen met tien andere organisaties in juni organiseerde, spraken onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland over hun pogingen om de opportuniteiten van stakeholderbanken onder de aandacht te brengen. Tevergeefs: voor RBS en ABN Amro is het inmiddels te laat. Een andere bank die in Nederland gered moest worden is SNS en de overheid overweegt om de bank publiek te houden. Ook voor Belfius is het nog niet te laat!

We kunnen dit alleen duidelijk maken als we met veel zijn. Ondersteun je onze campagne?
Laat het ons weten!